25 Ngân hàng đã kết nối với ví điện tử MoMo

You may also like...

2 Responses

  1. Ngãi says:

    ngân hàng VIB nằm trong 25 ngân hàng liên kết với MOMO nhưng không thấy liên kết là sao bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *