Category: Kiến thức

Nơi chia sẽ các kiến thức cá nhân khi sử dụng ứng dụng MoMo trên di động.Những thao tác căn bản khi sử dụng momo để thanh toán, chuyển và nhận tiền online.